Pippira Siida er et opplevelsessenter for samisk historie og kultur, og ligger vakkert til på Kalvåsen i Ballangen, rett sør for Narvik.

Samisk historie og kultur

Pippira Siida har som mål å gi den besøkende en opplevelse av den samiske kulturen i Ofoten. Den markesamiske kulturen i Ofoten skiller seg seg ut fra samene som drev med reindrift og forflyttet seg over store områder, basert på årstider.

Markesamisk

Den markesamiske kulturen markerer en overgang fra reindrift til bondesamfunn, og fra 1700 tallet og utover bosatte samene seg i innlandsområdene i Sør-Troms, Ofoten og på Senja. Opprinnelig var de reindriftssamer, men valgte å forlate den nomadiske reindriften for å bli bofast. Årsakene kunne være mange, fra at de hadde mistet alt av rein i uår til at de ønsket et sikrere utkomme en reindriften ga dem.

Pippira Siida - opplevelsessenter

I tillegg til kafé-drift, hvor tradisjonell samisk mat som bidos og annet godt reinkjøtt tilberedes, er det også overnattingsmuligheter på det samiske tunet. I området rundt finner du gode tur og skiløyper.

Det arrangeres samiske dager hvor snurring og fletting av skinnreimer står på agendaen. Du kan også bli med å skjære never og lære å lage din egen neverkonte, eller lære å kasto lasso. 

Et besøk i pakt med naturen på Pippira Siida anbefales!

For mer informasjon, se Pippira Siida