Narvik skulle vise seg å være et strategisk mål for alle parter under den andre verdens krig, grunnet den isfrie havna i Ofotfjorden.