I vakre Gratangen, 5 mil nord for Narvik, finner du Nordnorsk båtmuseum. Museet har verdens største samling av nordlandsbåter, hvor den eldste båten er fra 1825.

Båtmuseum

I det tidlige kystsamfunnet var båten det viktigste man kunne eie. Båten var selve livsnerven for hele samfunnet, og skaffet mat til husholdningen, fór til dyrene, og ved til brensel. Den ble brukt når prest, jordmor eller lensmann måtte tilkalles, og også til sosialt samvær.

Båtholdet var spesialisert, og tilpasset bruk, familiens økonomiske situasjon og båtbyggerens tradisjon. Nordlandsbåten finnes derfor i variert spekter av størrelser. Museets mange båter viser nettopp denne variasjonen.

I vakre Gratangen, 5 mil nord for Narvik, finner du Nordnorsk båtmuseum. Museet har verdens største samling av nordlandsbåter, hvor den eldste båten er fra 1825.

Fartøyvern

Bevaring av kulturhistoriske fartøy i flytende stand gjennom aktiv bruk beskriver begrepet fartøyvern. I Norge finner man tre nasjonale fartøyvernsentre, de ligger i Norheimsund, Kristiansand og i Gratangen.

Sentrene jobber for å sikre, videreføre og utvikle faglig kompetanse innen fartøyvern.

For mer informasjon, se Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum